หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ   38 0 14 พ.ค. 2562
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  202 0 7 ธ.ค. 2561
รับทำโมเดล   186 0 5 ธ.ค. 2561
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  195 0 30 พ.ย. 2561
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์  186 0 16 พ.ย. 2561
ข้อความเทิดทูลสถาบัน  171 0 9 พ.ย. 2561
เว็บไซต์ อบต.พระธาตุ จ.ตาก เปิดให้บริการแล้วค่ะ  543 0 18 ม.ค. 2561
  (1)