องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

   
 
 
 
 
 
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์
 

๑. พ่อหลวงนี้มีพระคุณบุญต่อชาติ ได้ทรงเป็นนักปราชญ์ไม่ขาดสิ้น ข้าพเจ้าขอถวายสายชีวิน เพื่อบดินทร์ปิ่นเกล้าเจ้าธานี ทรงชี้แนะเศรษฐกิจคิดพอเพียง ไม่ให้เดี้ยงเพื่อชีวีมีพอกิน
๒. พร้อมใจรัก พร้อมภักดี พร้อมพลีกาย ปวงชนหมาย เทิดพระองค์ “ทรงพระเจริญ”
๓. เหมือนดั่งเพชรเม็ดขาวขัดเกลาบุตร ให้บริสุทธิ์ผุดผงาดสะอาดใส พระคุณสูงล้ำกว่านภาลัย พระคุณใดจะใหญ่เท่าพ่อเรามี จะเคารพสรรเสริญเยินยอยิ่ง เหนือทุกสิ่งในหล้ากว่าศักดิ์ศรี
๔. ความอ่อนโยนคืออุ่นไอได้จากพ่อ ความเข้มแข็งแกร่งพอที่พ่อให้ ประสานรวมร่วมเป็นหนึ่งซึ่งดวงใจ ประทับในตัวลูกนี้นิรันดร์
๕. คนไทยควรหันมาร่วมมือกัน เพื่อ ประเทศ และพ่อหลวงของเรา
๖. คนไทยจงช่วยกันอนุรักษ์รักษาป่าไม้ให้อยู่คู่ผืนดินไทยไปนานๆ
๗. คนไทยโชคดีที่มีพ่อหลวง ทรงห่วงใยทรงช่วยเหลือ
๘. คนไทยทุกคนยอมสละทุกสิ่งได้เพื่อในหลวงของเรา
๙. คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง
๑๐. ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
๑๑. โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง
๑๒. โครงการฝายกันน้ำ ของในหลวง ช่วยให้ชาวไทยมีดีอยู่ดี
๑๓. โครงการพระราชดำริทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความสุขมา สู่ชุมชน
๑๔. โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ
๑๕. ไม่ว่าภาษาอะไร เราเป็นคนไทย มีในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดิน
๑๖. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราคนไทยก็รักในหลวงเหมือนกัน
๑๗. ไม่ว่าอาชีพอะไร ถ้ายึดหลัก เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตเราก็จะเป็นสุข
๑๘. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๑๙. รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๒๐. รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้าน ยาเสพติด
๒๑. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย
๒๒. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๒๓. เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
๒๔. อยากให้ทุกคนร่วมกันต่อต้านกลุ่มคนที่คิดจะทำลายชาติ
๒๕. หยุดสร้างความแตกแยก ให้หันหน้ามาสร้างความสามัคคีทำความดีตอบแทนพระคุณแผ่นดินเพื่อในหลวงของเราขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
๒๖. ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้ เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุด
๒๗. ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย
๒๘. จะตอบแทนตราบเท่าชีวิตมี เอ่ยวจีว่า “รักพ่อ”ขอเทิดทูน
๒๙. ขอให้พ่อหลวงของเราจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อย่าได้มีใครคิดไม่ดีต่อท่านพ่อหลวง เราเลย หากใครคิดไม่ดีกับพ่อหลวงของไทย ขอให้บุคคลนั้นอย่าได้พบกับความสุขตลอดไป
๓๐. ปฐพีพื้นดินทีเคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายกและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
๓๑. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๓๒. แผ่นดินของพ่อ ถ้าคนใดไม่รักพ่อ ออกไปเถอะ ออกไปจากประเทศของพ่อหลวงของชาวไทยทุกคน
๓๓. หาก เราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเรา จะกอบ * * * แผ่นดินไว้เพื่ออะไร เมื่อลูกหลานไม่รักแผ่นดิน
๓๔. แบ่งสีเพื่ออะไร แบ่งไว้ทำไม เมื่อเราคนไทยหัวใจและเลือดเนื้อเดียวกัน
๓๕. แผ่นดินจะร้อนหรือร่มเย็น อยู่ที่ความรักความสามัคคีของคนไทย
๓๖. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๓๗. เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
๓๘. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
๓๙. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๔๐. ทำลาย ชาติ ก็เท่ากับทำร้ายตัวเอง
๔๑. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพพระพุทธเจ้า ร้อย มทบ 16

เขียนโดย   คุณ ร้อย มทบ.16

วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 08.42 น. [ IP : 182.52.145.203 ]  
 

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.22 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.22 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.23 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.23 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.24 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.24 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.25 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.25 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

เพราะท่านทำเพื่อคนไทย

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.26 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 

เรารักพระเจ้าเเผ่นดิน

เขียนโดย   คุณ สมพร

วันที่ 31 พ.ค. 2563 เวลา 12.27 น. [ IP : 110.77.149.26 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10