องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 


นายชลอ จิ๋วแหยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
 
 


นางสาวฉิษร์ติธร คำโย
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววัจนาพร เชียงแขก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาววิดวงดอน ก๋าวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางเกศรินทร์ ฟูกัน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายนพดล ปัญญาสิทธิ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฎิบัติงาน


นางสาวจารุวรรณ บูลย์ประมุข
ผู้ช่วย จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุนีย์ ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายจิตราวุธ ธิวงษ์
คนสวน


นางสาวฐานิตา เอี้ยงหมี
คนงานทั่วไป


นายธนิศร์ อินทร์พงศ์
พนักงานขับรถ


นาย อภิชัย วิชานนะธรรม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10