องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
 


สิบตำรวจโท สมชาติ วุฒินันท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทร : 0963273887
 
สำนักปลัด
 


นางสาวฉิษร์ติธร คำโย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 094-516-6353


นางสาววัจนาพร เชียงแขก
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 061-629-5638


นายณธกร บูลย์ประมุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 055-585-157


นางสาววิดวงดอน ก๋าวงษ์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 087-199-2358


นายสุทธิพงษ์ ธรรมานุวรรตน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
โทร : 087-307-9803


นายวิรวัฒน์ ยอดปานันท์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 055-585-157


นางสุนีย์ ทองศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 093-270-6857


นายจิตราวุธ ธิวงษ์
คนสวน
โทร : 080-029-9531


นางสาวฐานิตา เอี้ยงหมี
คนงานทั่วไป
โทร : 082-172-9389


นายธนิศร์ อินทร์พงศ์
พนักงานขับรถ
โทร : 095-721-7921


นายกรกช มนสิการเกิด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 063-759-8401


นายฉัตรชัย ชาวเมืองเหนือ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
โทร : 084-379-6318
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10