องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
 


 
ชาวบ้านในตำบลพระธาตุ มีสภาพความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นศูนย์รวมของการทำกิจกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญต่างๆ และเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตร ทำให้ประชาชนที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม และในการดำเนินชีวิต ชาวบ้านก็ได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 


       
ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลพระธาตุ นับถือศาสนาพุทธ และคริสต์ตามลำดับ ข้อมูลจำนวนศาสนสถานที่สำคัญในตำบลดังนี้

วัด จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
 
วัดทุ่งมะขามป้อม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
 
วัดศรีมงคล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5
 
วัดขุนห้วยนกแล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
 

สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
 
สำนักสงฆ์บ้านตีนธาตุ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
สำนักสงฆ์บ้านป่าไร่เหนือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
 
สำนักสงฆ์บ้าน ดอยเป็ก ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
 
สำนักสงฆ์อ่างห้วยสลุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8

โบสถ์ จำนวน 9 แห่ง ได้แก่
 
หมู่ที่ 2 จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 3 จำนวน 3 แห่ง
 
หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
 
หมู่ที่ 7 จำนวน 2 แห่ง
 
หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
 


       

จำนวนสถานศึกษาสังกัด อปท. จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จาตุรจินดา
      ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนบ้านสี่หลัง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
 
โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไร่เหนือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยสลุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8
 

จำนวนสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 4 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านาขุนห้วยนกแล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนบ้านสันป่าไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5

จำนวนสถานศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 2 แห่ง
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านพะนีกี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7
 
ศูนย์การเรียนชุมชนแม่ฟ้าหลวงบ้านบือล่าพอ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

จำนวนสถานศึกษาสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
 
ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยสลุง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10