องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ทะเบียนผู้สูงอายุ


ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การแจ้งหยุดใช้น้ำประปาชั่วคราว


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ


นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)


นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)

 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 11