องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
ทะเบียนผู้สูงอายุ


ภาษีป้าย


ภาษีบำรุงท้องที่


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การแจ้งหยุดใช้น้ำประปาชั่วคราว


การขอนำบุตรเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


การร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ


นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)


นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)


นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)


นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)


นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)


นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง)


นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)


นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)


นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง)


นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

 
  (1)     2      3   
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10