องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 

การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 12 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 64  
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 11 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี พ.ศ. 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
นโยบายไม่รับของขวัญ ปี พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 22 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม [ 15 ก.พ. 2565 ]  อ่าน : 78  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีพ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 70  
 
แผนบริหารจัดการความเสียง อบต.พระธาตุ [ 5 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 78  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 89  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 15 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 82  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10