กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
   
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ [ 21 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 76  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 27 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
  (1)