องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 12  
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือสำหรับประชาชน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 5  
 
แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 6 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 106  
 
  (1)