องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
 
 
หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตำบลพระธาตุ อบต.พระธาตุ   29 ม.ค. 2567 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โหลดหนังสือพุทธธรรม (ฉบับเดิม)   27 ก.ย. 2566 99
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียน   17 ก.ค. 2566 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ICE และหลักสูตรภาษาแม่   29 มิ.ย. 2566 144
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 ด้าน    27 มิ.ย. 2566 141
ข่าวประชาสัมพันธ์   31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก   22 มิ.ย. 2566 129
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565   13 มี.ค. 2566 204
ข่าวประชาสัมพันธ์   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564   27 ก.ย. 2565 296
ข่าวประชาสัมพันธ์   กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570   27 ก.ย. 2565 542
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.พระธาตุ   19 ก.ย. 2565 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565   6 ก.ย. 2565 270
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการจัดการ สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕   18 ส.ค. 2565 227
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   18 ส.ค. 2565 232
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือหน่วยงาน จัดสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ   15 ส.ค. 2565 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   1 ส.ค. 2565 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมประชาคมการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน   27 ก.ค. 2565 297
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ   22 ก.ค. 2565 266
ข่าวประชาสัมพันธ์   การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี 2565   20 ก.ค. 2565 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2566   8 ก.ค. 2565 262
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 3   8 ก.ค. 2565 289
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10