องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
เปิดรับสมัครการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
 

เปิดรับสมัครการจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกรมปกครองได้กำหนดช่องทางการสมัคร จำนวน 2 ช่องทาง
1.การสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนอำเภอในวันราชการ
2.สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ www.khonthai.com และ www.bora.dopa.go.th
สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 13.28 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 80 ท่าน