กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ โดยนายเฉลิมเกียรติ  บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ณ หน่วยบริการประชาชนบ้านทุ่งมะขามป้อมครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 12.37 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 267 ท่าน