กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
ฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณบ้านสันป่าไร่ หมู่ที่ 5  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10:00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้ทำการฉีดพ่นน้ำเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณบ้านสันป่าไร่ หมู่ที่ 5  ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มี.ค. 2562 เวลา 11.40 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 171 ท่าน