กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
ส่งน้ำให้กับชาวบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 15.00น.  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ดำเนินการส่งน้ำให้กับชาวบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3 ครับ

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 15.25 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 176 ท่าน