กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นแจ้งและบริหารการจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)  
 

การเข้าใช้แอปพลิเคชั่นแจ้งและบริหารการจัดการข้อร้องเรียนและปัญหาเมือง (Traffy Fondue)
เพื้อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการบริการสาธารณะแก่ประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 08.44 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย