องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑  
 

วัน ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายศรัณย์ ต้าวเต็บ เป็นประธานสภา  นายชลอ จิ๋วแหยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ เป็นเลขานุการสภาฯ รองนายกฯ สมาชิกสภา ผอ.กองแต่ละกองเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาครั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องหลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย และเรื่องอื่นๆที่แจ้งในที่ประชุมวันนี้มีดังนี้ครับ
๑.ประชาสัมพันธืเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
๒.ชี้แจงอาณาเขตตำบลพระธาตุ
๓.หารือการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี ๒๕๖๒

https://www.facebook.com/phrathat.maeramad/posts/2268811859925566

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ย. 2561 เวลา 16.28 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 223 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย