หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและบริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่  
 

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๐น. นายชูศักดิ การเร็ว ผู้อำนวยการกองการศึกษาและนางธัญญารัตน์ อินทจักทร์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขพร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
ได้ดำเนินการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการและบริการการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ให้แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้านห้วยกระทิง หมู่ที่ ๖ ตำบลพระธาตุ เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพด้านต่างๆ
ให้ผู้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพพร้อมทั้งได้แนะนำวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเบื้องต้น

https://www.facebook.com/phrathat.maeramad/posts/2256149374525148

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 พ.ย. 2561 เวลา 14.10 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 54 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย