องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  
 

วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙ : ๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
เพื่อรายงานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ ครับ

http://www.phrathat-tak.go.th/news_detail.php?id=28187

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2561 เวลา 11.12 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 308 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย