กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ได้จัดโครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ บูลย์ประมุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
เป็นประธานเปิดโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการจำนวนประมาณ 250 คน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้เชิญ
พระมหาธีรวัฒน์  ธีรวฑุฒนเมธี มาบรรยายธรรมะ เรื่อง การครองตนในครอบครัวอย่างมีความสุขของผู้สูงวัย และได้เชิญเจ้าที่จากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345
มาทำกิจกรรมนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ผ่อนคลายและสนุก
ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงประจำปี 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 เม.ย. 2561 เวลา 14.16 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 98 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย