หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
         
 
 
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]

อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP

ท่าน้ำแม่ตะลอ
 
 
 
     
 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กรณีการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำน [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่ามะม่วง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กรณีการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.ขะเนจื้อ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.ทุ่งกระเชาะ รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
ทต.วังเจ้า วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้า ณ อาคารเอนกปร [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.รวมไทยพัฒนา แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.วาเล่ย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
อบต.น้ำรึม รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 11 
อบต.รวมไทยพัฒนา ประชาสัมพันธ์รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
อบต.นาโบสถ์ โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่อุสุ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประจำปี 2561 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
อบต.ด่านแม่ละเมา เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังหิน ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.วังหิน การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.แม่ปะ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลียม [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 37  ตอบ 0  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 202  ตอบ 0  
รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 186  ตอบ 0  
 
ทต.แม่จะเรา ขอสอบถามแหล่งท่องเที่ยวอำเภแม่จะเรา (16 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1202  ตอบ 3
ทต.ทุ่งหลวง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.วังเจ้า ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
อบต.นาโบสถ์ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.พบพระ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.โมโกร ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.แม่ตื่น ทางเข้า goldenssportเพื่อเข้าเล่น เดิมพันกีฬา (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
ทต.แม่กลอง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.เชียงทอง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่น เดิมพันกีฬาระดับโลก (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
ทต.ทุ่งกระเชาะ สอบถามเส้นทาง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 20  ตอบ 0
ทต.แม่ตาว goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.แม่ต้าน goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
ทต.บ้านตาก goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ขะเนจื้อ goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
อบต.น้ำรึม ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่น เดิมพันกีฬาระดับโลก (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.แม่กุ Promotion one2bet.com “สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีโบนัส” สูงสุด 1,000 ต่อวัน (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.แม่หละ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (7 มิ.ย. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (7 มิ.ย. 2562)    อ่าน 19  ตอบ 0
อบต.ป่ามะม่วง โจรจี้แถวตำบลป่ามะม่วงจับได้หรือยัง (6 มิ.ย. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0
สถ.จ.ตาก ธุรการ 2 จ๊ะ ติดต่อกันที่นี่น๊ะ (1 มิ.ย. 2562)    อ่าน 102077  ตอบ 1579
อบต.เชียงทอง สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.พระธาตุ สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.ช่องแคบ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เปิดให้บริการแล้วค (11 พ.ค. 2562)    อ่าน 3999  ตอบ 4
สถ.จ.ตาก เจ้าพนักงานธุรการ ตาก มีที่ไหนว่างบ้างไหมครับ (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ตลุกกลางทุ่ง ขอเบอร์ติดต่อ อบต.ตลุกกลางทุ่ง (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 74  ตอบ 2
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล