องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

วิสัยทัศน์ อบต.พระธาตุ
'' สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี
การศึกษามีมาตรฐาน สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ''
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
สถานที่สำคัญในตำบลพระธาตุ
อบต.พระธาตุ
1
2
3
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
         
 

 
แผนการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่โรงพยาบาลแม่ระมาดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 8 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 69 
จิตอาสาพระราชทาน [ 16 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 13 
การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวนคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภ [ 13 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 76 
ประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 2 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 44 
โทรสารในราชการกองอำนวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก [ 22 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 77 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 111 
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ [ 17 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 66 
ปล่อยพันธ์ปลา [ 14 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 102 
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 12 ต.ค. 2563 ]   อ่าน 2 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3ห้องเรียน(ยกพื้นสูง) ฯ โ [ 11 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 121 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4ห้องเรียน(ใต้ถุ [ 2 ก.ย. 2563 ]   อ่าน 82 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) [ 5 ส.ค. 2563 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 9 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 13 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 45 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 22 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 30 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ ท่อพีวีซี แบบชนิดต่อด้ [ 8 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 158 
 
คืนเงินค่าลงทะเบียนให้กับผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
แนวทางการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ (Public Accountants Information System : PAIS) [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
การจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค กลุ่มเดิม ภาคเรียนที่ 1/2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 45 
ประกาศเปิดฝึกวิชาทหาร รร. ทน.แม่สอด [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 33 

 
การจัดทำข้อเสนอแผนโครงการ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค กพส. มท 0810.8/ว3119  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3220  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 19 ต.ค. 2563 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 11-17 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3236 [รายชื่อ]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2563 สน.คท. มท 0808.2/ว3218  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3216 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ต.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3217  [ 19 ต.ค. 2563 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2563 ]
 


กลัวยอบน้ำผึ้ง สปร


ท่าน้ำแม่ตะลอ
 
 
 
 
   
 
สถ.จ.ตาก รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่อุสุ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
ทต.ทุ่งหลวง กิจกรรมการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระรา [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่กุ ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ท้อ พิธีและเป็นตัวแทนมอบสื่อการเรียนการสอนพระราชทานฯให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่ท้อ พิธีเปิดการมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านสาง สนับสนุนโดยนายณัฐวุฒิ ทวีเ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่ท้อ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกพร [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ท้อ ตักบาตรเทโวโรหนะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดลานสางใน ม.4 ต.แม่ท้อ อำเภอเมือง จังหว [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.แม่ท้อ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ​ ครั้งที่​ 3/2563​ ประจำ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ทุ่งหลวง เทศบาลตำบลทุ่งหลวง ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.แม่จะเรา วันศุกร์ที่ 16ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลแม่จะเราจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 36 
อบต.แม่กุ “ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต.แม่กุอย่างไร” บนหน้ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าสายลวด สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอด งานเทศกิจเทศบาลตำบลท่าสายลวด ตั้งจุดตรวจคัดกรอง แ [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่กุ รายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่กุ รายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4/2563 [ 20 ต.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
 
ข้อความเทิดทูลสถาบัน (28 มิ.ย. 2563)    อ่าน 2887  ตอบ 3  
เทิดทูลสถาบันพระมหากษัติย์ (31 พ.ค. 2563)    อ่าน 364  ตอบ 10  
วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 515  ตอบ 0  
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียนwonglebO;ยกพื้นสูงwonglebC; [ 11 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/2 [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสวนหย่อมเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมรา [ 1 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง) ตามแบบ สปช.103/ [ 31 ส.ค. 2563 ]

 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.พระธาตุ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 092-571-7451
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10