องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านตีนธาตุ ถึงสายน้ำตกห้วยโป่ง บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 13 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หมู่ที่ 7 บ้านดอยเป๊ก ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อพัดลม จำนวน 35 ตัว สำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ณ ศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) วัดทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) วัดทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อตาข่ายกรองแสงสีเขียว 80 % สำหรับจัดทำแนวเขต ณ ศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) จำนวน 4 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม สาธารณะ(จำนวน 4 ห้อง) ขนาด กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 5.20 เมตร ณ วัดทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อเต็นท์ทรงโค้ง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร สูง 2.40 เมตร จำนวน 6 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนทางเข้าศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) วัดทุ่งมะขามป้อม หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้นวม จำนวน ๓ ตัว และตู้เอกสารบานเลื่อนทึบ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้กักตนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ จำนวน 98 ครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ) จำนวน 60 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็งและข้ออ่อน ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง (ท่อยาง PVC แบบอ่อนพร้อมตระแกรงกรองผง ,สายส่งน้ำยางสังเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อกล้าพันธ์ุต้นไม้ ตามโครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 8 ชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามป้อม จำนวน ๓๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุการศึกษา (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามป้อม จำนวน ๓๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(สำนักปลัด) เลขครุภัณฑ์ 416-52-0013 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อทำราวกันตกบริเวณกล่องกระชุหิน(Gabion) หน้าโบสถ์คริสต์ บ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10