องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร บ้านห้วยป่าต้าง หมู่ที่ 1 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสารขนาดA4,F4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1%,สารเคมีกำจัดยุงและแมลง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน พร้อมดื่ม ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1 6 ในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ จำนวน 8 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกน้ำ เลขทะเบียน บต 2300 ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (กระสอบทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอกรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน 80-7457 ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(ยางนอกรถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน 80-7457 ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2563 ]ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งมะขามป้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกขยะ เลขทะเบียน 80-7457 ตาก) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียนwonglebO;ยกพื้นสูงwonglebC; ตามแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียนwonglebO;ยกพื้นสูงwonglebC;ตามแบบ สปช.103/26 และห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านสี่หลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ wonglebO;e-biddingwonglebC; [ 11 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง พร้อมห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสวนหย่อมเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าถ้ำซามูไร หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง) ตามแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง)ตามแบบ สปช.103/26 และห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านสี่หลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10