องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานและป้องกันเชื้อโรค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ขนาด 255/70R15 สำหรับรถส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford ทะเบียน บจ 1812 ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2565 ]จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนธาตุ-บ้านดอยเป๊ก หมู่ที่ 2 บ้านตีนธาตุ กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พร้อมดื่ม ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี. ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประจำเดือนธันวาคม ถึงปิดภาคเรียนที่ 2 /2565) สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนข้างลำห้วย โดยวิธีขุดลอกพร้อมซ่อมแซมถนนส่วนที่เสียหาย ขนาดตามสภาพพื้นที่ บ้านตีนธาตุ ,บ้านห้วยแห้ง หมู่ ๒ และบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12 V สำหรับรถบรรทุกน้ำ เลขทะเบียน บต 2300 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า เลขทะเบียน กง 5458 ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์เอกสาร)สำหรับกองสวัสดิการสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์เอกสาร)สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม ยู.เอส.ที. รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1 ? 6 ให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลพระธาตุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยป่าต้าง-สำนักสงฆ์ห้วยสลุง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยป่าต้าง ตำบลพระธาตุ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันป่าไร่-บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 5 บ้านสันป่าไร่ ตำบลพระธาตุ กว้าง 4 เมตร ยาว 1,350 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10