องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ (ท่อระบายน้ำและกล่องกระชุหินฯ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหมู่บ้านห้วยกระทิง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 6 บ้านห้วยกระทิง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมารถตู้รับ - ส่ง คณะครูและนักเรียน(โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ ก.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุท่อพีวีซีแข็ง แบบชนิดต่อด้วยน้ำยา บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม(โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุท่อพีวีซีแข็ง แบบชนิดต่อด้วยน้ำยา บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 1 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุท่อพีวีซีแข็ง แบบชนิดต่อด้วยน้ำยา บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 1 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุท่อพีวีซีแข็ง แบบชนิดต่อด้วยน้ำยา บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถตู้ รับ - ส่ง คณะครูและนักเรียน(โครงการประชุมวิชาการฯ กพด.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) ระหว่างวันที่ ๗-๙ ก.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถตู้ รับ - ส่ง คณะครูและนักเรียน(โครงการประชุมวิชาการฯ กพด.ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) ระหว่างวันที่ ๗-๙ ก.ย.๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมารถตู้ รับ - ส่ง (โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกซ้อม(โครงการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction,เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ )สำหรับกองสวัสดิการสังคมฯ(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการฝึกอาชีพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน ขนาด 3 ฟุต,เก้าอี้ทำงานบุนวม) สำหรับกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)) สำหรับกองศึกษาฯ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์,เครื่องเป่าลม/เป่าใบไม้) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับกองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 13
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10