องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80-7457 ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ทะเบียน บต ๒๓๐๐ ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เอกสารยี่ห้อ Hp laser P1102)สำหรับกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้า) สำหรับกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล (Solar home) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (กทอ.65-07-0857) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เอกสาร) สำหรับงานหน่วยสอบภายใน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2566 ]ประกวดราคาซื้อโครงการซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่อยู่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล (Solar home) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก (กทอ.65-07-0857) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานและป้องกันเชื้อโรค จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก ขนาด 255/70R15 สำหรับรถส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford ทะเบียน บจ 1812 ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับกองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ธ.ค. 2565 ]จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านตีนธาตุ-บ้านดอยเป๊ก หมู่ที่ 2 บ้านตีนธาตุ กว้าง 3 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ธ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10