องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียนwonglebO;ยกพื้นสูงwonglebC; ตามแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียนwonglebO;ยกพื้นสูงwonglebC;ตามแบบ สปช.103/26 และห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านสี่หลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ wonglebO;e-biddingwonglebC; [ 11 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง พร้อมห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 2 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสวนหย่อมเฉลิมพระกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้าถ้ำซามูไร หมู่ที่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ ตำบลพระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง) ตามแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง)ตามแบบ สปช.103/26 และห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านสี่หลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง) ตามแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง)ตามแบบ สปช.103/26 และห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านสี่หลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง พร้อมห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 14 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง พร้อมห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ส.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2563 ]อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง) ตามแบบ สปช.103/26 อาคารเรียนชั้นเดียว 4 ห้องเรียน(ยกพื้นสูง)ตามแบบ สปช.103/26 และห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านสี่หลัง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 10 ก.ค. 2563 ]อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง พร้อมห้องส้วม 4 ห้อง ตามแบบอาคาร สพฐ.4 สำหรับโรงเรียนบ้านห้วยกระทิง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 10 ก.ค. 2563 ]อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน(ใต้ถุนโล่ง) ตามแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 10 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยสลุง ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.725 เมตร ยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.725 เมตร ยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.725 เมตร ยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยสลุง ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร สูง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มิ.ย. 2563 ]รางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.725 เมตร ยาว 150 เมตร [ 16 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม ขนาดกว้าง 0.80 เมตร สูง 0.725 เมตร ยาว 150 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มิ.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงหอกระจายเสียงประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านสันป่าไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10