องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,456.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องตบดิน)จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ( เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มี.ค. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้บานเลื่อนทึบ,ตู้บานเลื่อนกระจก)สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พร้อมดื่ม ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,456.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 มี.ค. 2563 ]ลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 56.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,456.00 ตารางเมตร [ 6 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างพนังกันตลิ่งด้วยกล่องกระชุหิน(Gabion) บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 2300 ตาก) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะในครัวเรือนและชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์เอกสารยี่ห้อ Hp Laser Jet P 1102) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน,เก้าอี้ทำงาน,ตู้เหล็กบานทึบ) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างพนังกันตลิ่งด้วยกล่องกระชุหิน(Gabion) บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.พ. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง กง 5458 ตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งด้วยกล่องกระชุหิน(GABION) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลำห้วยแม่จะเรา บ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งด้วยกล่องกระชุหิน(GABION) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลำห้วยแม่จะเรา บ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างห้องพระบังคน(ห้องส้วม) ขนาด ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10