องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านตีนธาตุถึงสายน้ำตกห้วยโป่ง บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 มิ.ย. 2565 ]ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านตีนธาตุถึงสายน้ำตกห้วยโป่ง บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ กว้าง 5 เมตร ยาว 565 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก [ 23 มิ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับสำนักปลัด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2565 ]ซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุตามโครงการติดตั้งเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับช่วยเหลือประชาชนตำบลพระธาตุที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับช่วยเหลือประชาชนตำบลพระธาตุที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]วัสดุก่อสร้างสำหรับซ่อมแซมถนนเข้าหมู่บ้านพะนีกี(บ้านดอยเป๊ก) หมู่ที่ 7 ต.พระธาตุ จำนวน 4 รายการ [ 20 เม.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ท่อประปา) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านตีนธาตุถึงสายน้ำตกห้วยโป่ง บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 มี.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) พร้อมดื่ม รสจืด ชนิดบรรจุกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. สำหรับเด็กนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในช่วงปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้แก่สถานศึกษาในเขตพื้นที่ต.พระธาตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านตีนธาตุถึงสายน้ำตกห้วยโป่ง บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านตีนธาตุถึงสายน้ำตกห้วยโป่ง บ้านตีนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลพระธาตุ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุเครื่องใช้สำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ณ ศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมขาตั้ง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
 
 
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10