องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งด้วยกล่องกระชุหิน(GABION) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลำห้วยแม่จะเรา บ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งด้วยกล่องกระชุหิน(GABION) ขนาดกว้าง 1.00 เมตร สูง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร ลำห้วยแม่จะเรา บ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่่ 3 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ม.ค. 2563 ]จ้างก่อสร้างห้องพระบังคน(ห้องส้วม) ขนาด ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ธ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยสลุง-ทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,348.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 ส.ค. 2562 ]จ้างปรับปรุงกันสาดด้านหน้าอาคารเรียนบ้านห้วยกระทิงพร้อมรางรินน้ำฝน และปรับปรุงอาคารปฐมพยาบาล ณ โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง หมู่ที่ 6 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้องเรียน ณ โรงเรียน ตชด.จาตุรจินดา หมู่ที่ 2 บ้านตีนธาตุ ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์(โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อโต๊ะอนุบาลพร้มเก้าอี้(โครงการปรับปรุงห้องเรียนปฐมวัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ส.ค. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมแซมถนนทางเข้าหมู่บ้านตีนธาตุและถนนทางเข้าหมู่บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมกับความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ของนายกล่ำ กันทะวงษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ ของนางเย้พอ พานวิทยาทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(แบบหล่อคอนกรีต) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยสลุง-ทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,348.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ส.ค. 2562 ]ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยสลุง-ทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,348.00 ตารางเมตร [ 5 ส.ค. 2562 ]ถนนกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านห้วยสลุง-ทางเข้าพื้นที่การเกษตร บ้านห้วยสลุง หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 337.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,348.00 ตารางเมตร [ 5 ส.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]ซื้อสื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ก.ค. 2562 ]

  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10