ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล พระธาตุ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 2 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256385,20186,84586,3814,915--------263,342
256284,885144,970182,023151,564143,249135,709144,580172,17689,80192,58365,48686,0031,493,029
25611,5091,3033,139,2321,262,97250,49752,84944,13941,13974,31560,932109,843160,1734,998,903
ยอดยกมาตั้งแต่ 29 ม.ค. 2561 ถึง 31 ธ.ค. 2560   388
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   6,755,662
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี