กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
  ที่อยู่ : เลขที่ 229 หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
  โทรศัพท์ : 055-585-157
  โทรสาร : 055-585-157
  Website : www.phrathat-tak.go.th
  Email : phrathat2561@phrathat-tak.go.th
663040@dla.go.th
phrathat2531@gmail.com