องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 29 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26.4 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 26.2 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ ปี 2562 (เพิ่มเติม) [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ ปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน (ข้อมูลของปี 2562) [ 26 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 60  
 
รายละเอียดผลการดาเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
  (1)     2