กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
 

ด้วยจังหวัดตากแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้กับประชาชนได้ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยครับ

https://www.facebook.com/phrathat.maeramad/posts/2239482616191824

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 11.11 น. โดย คุณ เอกชัย อุทุมพรพัฒน์

ผู้เข้าชม 200 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย